vrijdag 14 maart 2014

Rollover

RolloverEen rollover is het vervangen van een bestaande optiepositie door een nieuwe door de huidige af te sluiten en een nieuwe te openen, liefst tegen zo min mogelijk of helemaal geen kosten. We kennen daarbij de rollup en de rolldown.

In plaats van een rollover spreekt men ook wel van rolltransactie.
Gebruikte begrippen in rollover


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
optiepositie
  ... een optiepositie is het totaal van rechten en verplichtingen in één of...Lees meer
rollup
  ... onder een roll up verstaan we het sluiten van een geschreven...Lees meer

Begrippen waar rollover in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

rollover replication
  ... we spreken van een rollover replication als een bestaande optieposite doorgerold moet worden en dat dit dan alleen mogelijk...Lees meer
interestperioden
  ... onder de interestperioden verstaan we tijdsperioden van al dan niet gelijke grootte gedurende welke variërende interestpercentages berekend kunnen worden over...Lees meer
rolloverlening
  ... een rollover lening is een lening met middellange of lange looptijd waarvoor de funding op korte termijn wordt verkregen...Lees meer