vrijdag 14 maart 2014

Return On Investment

Return On InvestmentOnder de Return On Investment ofwel de ROI verstaan we de winst die in een bepaalde periode wordt behaald over het geinvesteerde, uitgedrukt in procenten van het beginvermogen.