woensdag 12 maart 2014

pensioenbreuk

PensioenbreukWe spreken van een pensioenbreuk of ook wel van pensioenverlies indien iemand overstapt naar een andere baan en daarmee naar een ander pensioenfonds.

Indien het pensioen dan niet overgezet kan worden naar het nieuw pensioenfonds zien we dat het pensioen meestal lager uitvalt dan wanneer men bij hetzelfde bedrijf was blijven werken.

Zeker bij mensen die vrij regelmatig van baan wisselen kan de schadepost ten gevolge van een pensioenbreuk behoorlijk groot zijn. Het bedrag dat minder wordt ontvangen wordt ook wel een pensioengat genoemd.
Gebruikte begrippen in pensioenbreuk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer