woensdag 12 maart 2014

PEG ratio

PEG ratioDe PEG ratio wordt gebruikt voor het waarderen van groeiaandelen.

Hierbij wordt de koers/winst verhouding gedeeld door de verwachte procentuele winstgroei over een langere termijn.

Bij het ontbreken van betrouwbare prognoses wordt ook wel de groei over de afgelopen jaren genomen, maar dat wordt niet geadviseerd.

Het cijfer dat ontstaat heeft de volgende betekenis:

Meer dan 1. 0 is slecht
minder dan 1.0 is goed
minder dan 0.5 is zeer goed.


Als er sprake is van het uitbetalen van dividenden, dan dient het dividendpercentage bij de winstgroei geteld te worden.
Gebruikte begrippen in peg ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

dividendpercentage
  ... het dividendpercentage wordt weinig gebruikt omdat de nominale waarde bij de dagelijkse beurshandel nauwelijks een rol speelt...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer