woensdag 12 maart 2014

Passieve portefeuillestrategie

Passieve portefeuillestrategieEen passieve beleggingsstrategie is een strategie die erop gericht is een effectenportefeuille met een bepaalde begrensde risicograad te selecteren.

De mutaties zijn daarbij uitsluitend op het voorkomen van het overschrijden van de gestelde maximale risicogrenzen gericht.

Ook moet de onderlinge spreiding uit een oogpunt van  diversificatie  in de gaten gehouden worden en indien nodig dient ook dat bij de passieve portefeuillestrategie tot mutaties te leiden.

Ook wel een beleggingsstrategie waar zelden iets in de effectenportefeuille verandert en de beleggingsdoelen dus in het algemeen ver tot zeer ver in de toekomst zullen liggen.
Gebruikte begrippen in passieve portefeuillestrategie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effectenportefeuille
  ... een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger...Lees meer
portefeuillestrategie
  ... in plaats van actieve portefeuillestrategie spreken we ook wel van dynamische beleggingspolitiek...Lees meer
spreiding
  ... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer