woensdag 12 maart 2014

passieve financiering

Passieve financieringDe term passieve financiering vinden we terug in de bedrijfseconomie en staat voor alle activiteiten die we in een bedrijf terugvinden die te maken hebben met het aantrekken van vermogen, zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.

Passieve financiering is het tegengestelde van actieve financiering
Gebruikte begrippen in passieve financiering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aantrekken
  ... We spreken in twee gevallen van aantrekken namelijk bij 1 het proces van het binnenhalen van liquide middelen...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer