woensdag 12 maart 2014

Overnamekandidaat

OvernamekandidaatOnder een overnamekandidaat verstaan we een onderneming die door een andere onderneming of een bedrijfsonderdeel overgenomen kan worden

Deze situatie ontstaat meestal omdat het bedrijf te slecht rendeert en/of een naar verhouding met de concurrenten veel te lage beurskoers laat zien.Gebruikte begrippen in overnamekandidaat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer