donderdag 13 maart 2014

Inpandgeving

InpandgevingOnder inpandgeving of ook wel pledging verstaan we een overeenkomst waarbij de crediteur (in dit geval de pandhouder) het recht krijgt een bepaalde roerende zaak van de pandgever te gelde te maken door middel van executie.

Met de opbrengst daarvan kan hij bij voorrang de voldoening van een daartoe aangewezen schuld verhalen als de pandgever niet aan zijn verplichtingen voldoet.
Gebruikte begrippen in in pand geving


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
pandgever
  ... de pandgever is degene die het pandrecht als zekerheid verstrekt de pandgever en de schuldenaar behoeven niet dezelfde persoon...Lees meer
pandhouder
  ... een pandhouder wordt ook wel pandnemer genoemd het is een schuldeiser die tot zekerheid van zijn vordering het pandrecht...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
roerende zaak
  ... onder een roerend zaak verstaan we goederen die normaal gesproken zichzelf kunnen verplaatsen dan wel verplaatst kunnen worden...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer