donderdag 13 maart 2014

Hot money

Hot money

Onder Hot money verstaan we tegoeden in een lokale of vreemde valuta, die uiterst gevoelig zijn voor prijsveranderingen.

Deze hot money is zeer vluchtig en zal snel van bestemming veranderen zodra prijsfluctuaties daartoe ook maar enige aanleiding geven.
Gebruikte begrippen in hot money


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer

Begrippen waar hot money in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

flitskapitaal
  ... een flitskrediet is een lening voor een relatief klein bedrag van meestal enkele honderden euro's en een zeer korte looptijd...Lees meer