donderdag 13 maart 2014

horizontale analyse

Horizontale analyse

We spreken van een horizontale analyse in de wereld van de fundamentele aandelenanalyse bij het op een rij leggen en analyseren van de jaarverslagen van meerdere opvolgende jaren van dezelfde onderneming.

Het mag duidelijk zijn dat dit ondermeer de trendmatige ontwikkelingen over meerdere jaren zichtbaar maakt waardoor er iets meer over de ontwikkeling van het bedrijf en daarmee de aandelenkoersen te zeggen valt. Een enkel jaarverslag is wat dat betreft altijd toch maar één momentopname.

Uiteraard is het bij deze horizontale analyse wel van belang dat de cijfers elk jaar volgens dezelfde regels tot stand komen om te voorkomen dat we van het ene jaar op het andere appels met peren zitten te vergelijken.
Gebruikte begrippen in horizontale analyse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenanalyse
  ... Met het begrip aandelenanalyse bedoelen we de verzamelnaam van een aantal methoden en technieken...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer