vrijdag 14 maart 2014

Homogeen produkt

Homogeen produkt



We spreken van een homogeen product als dit in verschillende vormen op de markt komt en de consument er verder geen onderscheid in kan maken.

Of in meer economische termen gedefinieerd: Homogene producten zijn goederen die voor de consument zijn behoeften op een gelijkwaardige manier bevredigen.

Bij het maken van een keuze tussen meerdere producten zal de rationele consument kiezen voor de goedkoopste versie.



Gebruikte begrippen in homogeen produkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
homogene producten
  ... als een consument geen onderscheid tussen twee producten van verschillende aanbieders kan zien dan noemen we dat homogene producten...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Begrippen waar homogeen produkt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

volkomen concurrentie
  ... als de collectieve vraag en het collectief aanbod de evenwichtsprijs bepalen spreken van een volkomen concurrentie...Lees meer