dinsdag 25 maart 2014

Aan boord connossement

Aan boord connossementOnder een aan boord connossement verstaan we een vorm van een connossement waarin als zodanig is aangegeven dat de goederen aan boord van een met name genoemd schip zijn geladen.

Het aan boord connossement is voorzien is van een zogenaamde "aan boord verklaring" van de vervoerder of van de agent van deze vervoerder, voorzien van dagtekening en handtekening of paraaf.

Gebruikte begrippen in aan boord connossement


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

agent
  ... In de bancaire wereld is een agent een bank die deel uitmaakt van een syndicaat bij een emissie de agent...Lees meer
connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
vervoerder
  ... onder de vervoerder verstaan we de natuurlijke persoon of de onderneming die zich verbonden heeft om mensen of zaken te...Lees meer