zaterdag 15 maart 2014

gestripte obligatie

Gestripte obligatieOnder een gestripte obligatie verstaan we een obligatie die zonder de coupon wordt verhandeld.

Deze gestripte obligatie levert dus geen verdere renteinkomsten op en daarmee zijn ze in trek bij die beleggers die een hoog percentage belasting over deze inkomsten moeten betalen.Gebruikte begrippen in gestripte obligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer