zaterdag 15 maart 2014

Geldswaarde bij een belegging

Geldswaarde bij een beleggingHet begrip geldswaarde bij een belegging vinden we alleen terug bij de beleggingen die een vast geldbedrag vertegenwoordigen en zullen blijven vertegenwoordigen.

Voorbeelden van een dergelijke geldswaarde zijn: de hoofdsom en de rente bij een spaarrekening van minder dan 100.000 Euro of een staatobligatie.

Kenmerkend moet zijn dat terugbetaling zeker is.

Bedrijfsobligaties vallen er dus niet onder omdat een bedrijf altijd onderuit kan gaan.

Vertalingen van geldswaarde bij een belegging

Engels: money value of an investment  
Gebruikte begrippen in geldswaarde bij een belegging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer