zaterdag 15 maart 2014

gecalled worden

Gecalled wordenDe term gecalled worden wordt gebruikt bij schrijvers van opties die dus een bepaalde verplichting zijn aangegaan die ze na dienen te komen als ze gecalled worden ofwel uitgeloot door de selectiesystemen van de optiebeurs.

Een schrijver van calloptie heeft een leverplicht en de schrijver van een putoptie heeft een koopplicht.

Deze verplichtingen dienen altijd uitgevoerd te worden en als het goed is kan dat ook altijd via de margin.Gebruikte begrippen in gecalled worden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
koopplicht
  ... de schrijver van een putoptie neemt een koopplicht op zich deze koopplicht wordt ook wel afnameplicht genoemd...Lees meer
leverplicht
  ... de schrijver van een calloptie neemt een leverplicht op zich deze leverplicht wordt ook wel afnameplicht of verkoopplicht genoemd...Lees meer
optiebeurs
  ... vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer