dinsdag 11 maart 2014

Fixed-to-fixed convertibele

Fixed-to-fixed convertibele

Een fixed-to-fixed convertibele is een vorm van een obligatie met een vaste rente.

Kenmerkend aan de fixed-to-fixed convertible is echter dat deze omgewisseld kan worden in een andere obligatie, eveneens met een vaste rente.

Fixed-to-fixed convertibele

Gebruikte begrippen in fixed to fixed convertibele


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

convertible
  ... is een veelgebruikte term voor een converteerbare obligatie zie aldaar voor verdere uitwerking van begrip convertible...Lees meer
fixed
  ... de termfixed wordt gebruikt om één tak van een rente swap aan te geven de betalingen in deze tak bedragen...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer