zaterdag 15 maart 2014

First in first out

First in first outLetterlijk beteket First in first out "het eerst er in, eerst er uit".

De term First in first out wordt in een verschillende context gebruikt, bijvoorbeeld:

1. Beursorders.
Orders worden in volgorde van binnenkomst opgenomen in het orderboek van de beurs. Eventuele uitvoering gebeurt ook in deze volgorde.

2. Methode van voorraadwaardering.
Er wordt daarbij van uitgegaan dat de goederen die het eerst zijn ingekocht ook weer het eerst worden verkocht.
Gebruikte begrippen in first in first out


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
voorraadwaardering
  ... onder de voorraadwaardering verstaan we het in geld uitdrukken van het bezit aan grondstoffen en gereed produkt onderhanden werk en...Lees meer