dinsdag 11 maart 2014

Financieringskosten

FinancieringskostenDe Financieringskosten vormen alle kosten die u moet maken om een lening (hypotheek) te sluiten. Voorbeeld van financieringskosten zijn afsluitprovisie en taxatiekosten.
Gebruikte begrippen in financieringskosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

afsluitprovisie
  ... Onder de afsluitprovisie verstaan we een bedrag aan eenmalige provisie dat door verstrekkers van leningen en hypotheken...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer