dinsdag 11 maart 2014

Entrepot

EntrepotOnder een entrepot verstaan we een onder douanetoezicht gestelde opslagplaats voor nog niet ingeklaarde goederen.
Gebruikte begrippen in entrepot


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer