dinsdag 11 maart 2014

Elfproef van het bankrekeningnummer

Elfproef van het bankrekeningnummerDe zogenaamde elfproef van het bankrekeningnummer is een test waarmee de mogelijke bestaanbaarheid van het bankrekeningnummer kan worden gecontroleerd.

De som van de produkten van ieder cijfer en de daarbij behorende wegingsfactor moet een veelvoud van elf opleveren.

Overigens gold de elfproef niet voor rekeningen van de vroegere postbank.

Ook was het correct zijn van de elfproef geen garantie dat de rekening daadwerkelijk in gebruik was, laat staan of er saldo op stond etc.

Na de invoering van de IBANcode is de betekenis minder geworden.
Gebruikte begrippen in elfproef van het bankrekeningnummer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankrekeningnummer
  ... Een bankrekeningnummer is een uniek nummer dat wordt toegekend aan een rekening bij een bank...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
wegingsfactor
  ... het begrip wegingsfactor komen we bijvoorbeeld tegen bij het berekenen van gemiddelden of indices bij het berekenen van een gemiddelde kan...Lees meer