vrijdag 28 maart 2014

Asset protection trust

Asset protection trustEen asset protection trust is een offshore trust die bedoeld is om het vermogen van de oprichter te beschermen tegen claims van derden.In de praktijk is deze derde vaak de belanstingdienst die met name bij het overlijden van de oprichter even met een forse claim aan successierechten komt.

Gebruikte begrippen in asset protection trust


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

asset
  ... met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer