woensdag 19 maart 2014

Structuurtoezicht

StructuurtoezichtOnder het Structuurtoezicht verstaan we het toezicht door De Nederlandsche Bank NV (DNB) op de naleving door kredietinstellingen van de bepalingen van de Wet toezicht Kredietwezen.

Het gaan dan om het structuurbeleid en de advisering door DNB aan de Minister van Financiën over de afgifte van verklaringen van geen bezwaar in het geval van structuurwijzigingen.
Gebruikte begrippen in structuurtoezicht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
kredietinstellingen
  ... we zien de sector kredietinstellingen terug in de economie deze sector bestaat uit bedrijven met rechtspersoonlijkheid die zich hoofdzakelijk bezighouden...Lees meer
structuurbeleid
  ... het zogenaamde structuurbeleid is het beleid dat gevoerd wordt door de overheid met betrekking tot de handelingen van kredietinstellingen die...Lees meer