woensdag 19 maart 2014

Structuurbeleid

StructuurbeleidHet zogenaamde structuurbeleid is het beleid dat gevoerd wordt door de overheid met betrekking tot de handelingen van kredietinstellingen die van belang zijn voor de structuur van het kredietwezen.

Voorbeelden van dergelijke handelingen zijn de vermindering van het eigen vermogen door terugbetaling van kapitaal of uitkering van reserves en het realiseren van deelnemingen.

Ook rekenen we bijvoorbeeld de infrastructuur onder het structuurbeleid van de overheid. Als bijvoorbeeld de infrastructuur sterk wordt verbeterd dan zal de transportsector daar van kunnen profiteren.
Gebruikte begrippen in structuurbeleid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

infrastructuur
  ... onder de infrastructuur verstaan we alle noodzakelijke voorzieningen op het gebied van transport en communicatie om het ondernemen mogelijk te...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kredietinstellingen
  ... we zien de sector kredietinstellingen terug in de economie deze sector bestaat uit bedrijven met rechtspersoonlijkheid die zich hoofdzakelijk bezighouden...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar structuurbeleid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

structuurtoezicht
  ... onder het structuurtoezicht verstaan we het toezicht door de nederlandsche bank nv dnb op de naleving door kredietinstellingen van de...Lees meer