maandag 24 maart 2014

Schaarse goederen

Schaarse goederenOnder schaarse goederen verstaan we de goederen die alleen kunnen worden aangeschaft door productiemiddelen aan andere gebruiksmogelijkheden te onttrekken.

Dit in tegenstelling tot vrije goederen.
Gebruikte begrippen in schaarse goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar schaarse goederen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

adam smith
  ... Adam smith leefde van 1723 tot 1790 hij was een schotse moraalfilosoof en econoom economie was in die tijd...Lees meer
consumptie goederen
  ... consumptiegoederen worden door de gezinnen en de overheid gebruikt over een langere termijn duurzame consumptiegoederen en verbruikt niet duurzame consumptiegoederen...Lees meer
algemene economie
  ... het begrip algemene economie is de richting binnen de economie die zich onderscheidt van de bedrijfseconomie in de zin...Lees meer