maandag 24 maart 2014

Rentestaffel

RentestaffelEen rentestaffel is een rekening in staffelvorm waarbij de debet- en creditmutaties niet in volgorde van de boekingsdata maar in volgorde van de valutadata worden opgezet met het oog op de renteberekening.

Achter elk saldo wordt genoteerd hoeveel dagen het ongewijzigd is gebleven: met andere woorden hoeveel dagen er over dit saldo rente moet worden berekend.
Gebruikte begrippen in rentestaffel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

genoteerd
  ... we spreken van genoteerd bij beleggingsfondsen wanneer deze een beursnotering hebben en dus via de beurs verhandelbaar zijn als in...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
staffelvorm
  ... een staffelvorm is een voorstelling van een reeks van onder elkaar geplaatste bedragen die bij elkaar opgeteld en van elkaar...Lees meer