maandag 24 maart 2014

rentearbitrage

RentearbitrageOnder rentearbitrage verstaan we het gebruik maken van op een bepaald ogenblik bestaande renteverschillen tussen verschillende markten om de rentemarge te verbeteren.

Deze renteverschillen ontstaan als één van de partijen een slechte naam op de markt heeft.

Een andere partij kan dan onder gunstiger omstandigheden lenen en het geld weer doorlenen.
Gebruikte begrippen in rentearbitrage


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Begrippen waar rentearbitrage in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

geldmarktswap
  ... als we het valutarisico bij het proces van gedekte rentearbitrage volledig uit willen bannen dan is er een zogenaamde geldmarktswap...Lees meer