maandag 31 maart 2014

Knowledgebase

KnowledgebaseEen zogenaamde knowledgebase is een vorm van een gegevensbank of bestandssysteem gevuld met regels in de vorm van

 Als [conditie] dan
    [actie]
anders
    [actie]

bijvoorbeeld

Als [het regent] dan
     [neem ik een paraplu mee]
anders
     [neem ik geen paraplu mee].

Deze regels worden door een zogenaamd expertsysteem gebruikt om conclusies te trekken.

In voorkomende gevallen zal het expertsysteem ook zelf nieuwe regels aan de knowledgebase toevoegen.

We spreken dan van zelf-lerende systemen.
Begrippen waar knowledgebase in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

expertsystem
  ... een expertsystem bestaat uit software die op basis van regels machinaal leesbaar en verwerkbaar worden opgeslagen in een zogenaamde...Lees meer