maandag 31 maart 2014

Kernvermogen

KernvermogenOnder het kernvermogen van een bedrijf verstaan we het aandelenkapitaal plus de reserves van een onderneming. Als we het aanvullende vermogen hierbij optellen dan levert dat het garantievermogen op.
Gebruikte begrippen in kernvermogen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
garantievermogen
  ... onder het garantievermogen van banken verstaan we het vermogen dat gevormd wordt door het gestorte aandelenkapitaal waarbij de reserve mogelijke...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar kernvermogen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aanvullend vermogen
  ... Het aanvullend vermogen is een onderdeel van het aansprakelijk vermogen van een bedrijf het is het totaal van de herwaarderingsreserves...Lees meer