maandag 24 maart 2014

Grondkamer

GrondkamerDe grondkamer is een publiekrechtelijk lichaam in een provincie voor de goedkeuring, wijziging of beëindiging van pachtovereenkomsten inzake agrarische percelen.

De grondkamer bestaat uit een voorzitter en tenminste vier en ten hoogste twaalf leden, die benoemd worden door de Kroon.

Tegen de beslissing van een grondkamer staat beroep open bij de Centrale Grondkamer van het gerechtshof te Arnhem.
Gebruikte begrippen in grondkamer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
gerechtshof
  ... onder het gerechtshof verstaan we een college van juristen dat het hoger beroep van vonnissen van de arrondissementsrechtbanken behandelt...Lees meer
lichaam
  ... het lichaam is het dikke gedeelte ook wel de body genoemd van een candle kaars uit de candlestickanalyse...Lees meer