woensdag 26 maart 2014

Gevoeligheidsanalyse

GevoeligheidsanalyseHet begrip gevoeligheidsanalyse wordt ook wel gebruikt in plaats van risicoanalyse. Hierbij wordt middels allerlei formules en rekenmodellen gekeken naar de gevoeligheid voor bijvoorbeeld een verandering van de rente, van valutakoersen of andere externe factoren waar het bedrijf in de praktijk mee te maken heeft.

Bij grotere bedrijven gaat men ook wel over tot een nog zwaarder onderzoek, de zogenaamde stresstest.

Een afgeleide van de gevoeligheidsanalyse is dat men daarmee een inschatting van de mogelijkheden van het bedrijf wil maken om daarmee ook de aantrekkelijkheid van de aandelen in te schatten.
Gebruikte begrippen in gevoeligheidsanalyse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer