dinsdag 18 maart 2014

Factormaatschappij

FactormaatschappijEen factormaatschappij of ook wel kortweg factor doet aan factoring.

Dat wil zeggen dat men tegen contante betaling vorderingen van bedrijven opkoopt en deze vervolgens int.

De factormaatschappij ontvangt daar een bedrag aan provisie voor.

Er wordt hiertoe een overeenkomst gesloten met de bedrijven waar de vordering van overgenomen wordt.

Soms is daarbij sprake van een recht op regres, wat wil zeggen dat als een vordering echt niet te innen is, dat deze dan wordt terugbetaald door het bedrijf dat het geld hiervoor al ontvangen had. a
Gebruikte begrippen in factormaatschappij


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
factoring
  ... in feite is factoring een vorm van bedrijfsfinanciering hierbij neemt de factormaatschappij ofwel factor alle vorderingen van het betreffende bedrijf...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar factormaatschappij in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

factoring
  ... in feite is factoring een vorm van bedrijfsfinanciering hierbij neemt de factormaatschappij ofwel factor alle vorderingen van het betreffende bedrijf...Lees meer