zondag 30 maart 2014

Boedel

BoedelOnder het begrip boedel of het engels "estate" verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden.

De term boedel wordt vooral gebruikt wanneer er sprake is van een faillissement (we spreken dan van de failliete boedel) of bij een erfenis na overlijden.

Vertalingen van boedel

Engels:  estate 

Gebruikte begrippen in boedel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

erfenis
  ... onder een erfenis verstaan we het geheel van bezittingen en schulden dat een overledene die ook wel de erflater wordt...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer

Begrippen waar boedel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

curator
  ... onder de curator verstaan we degene die door de rechtbank benoemd wordt en belast is met zaken als...Lees meer
aandeel op onverdeelde boedel
  ... Het recht op een aandeel op de onverdeelde boedel vinden we terug bij een boedelscheiding stel dat twee partners...Lees meer
boedelvolmacht
  ... onder een boedel volmacht wordt een volmacht verstaan waarbij alle erfgenamen ã©ã©n of meerderen van hen dan wel een...Lees meer
effectenbewaarbedrijf
  ... met een effectenbewaarbedrijf bedoelen we een zogenaamd bewaarbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap dat door een bank wordt...Lees meer
erfenis
  ... onder een erfenis verstaan we het geheel van bezittingen en schulden dat een overledene die ook wel de erflater wordt...Lees meer
slotuitdelingslijst
  ... de slotuitdelingslijst is de laatste van de uitdelingslijsten soms de enige uitdelingslijst aan de hand waarvan de liquidatieopbrengst van geval...Lees meer