dinsdag 25 maart 2014

Balansprognose

BalansprognoseOnder een balansprognose verstaan we een voorlopige schatting van de mutaties op de balans die zich in de loop van het jaar zullen voordoen.

De balans aan het begin van het lopende jaar vormt daarbij het uitgangspunt waar de voorlopige mutaties tegen verwerkt worden.

Vertalingen Balansprognose

Engels:  balance sheet forecast

Gebruikte begrippen in balansprognose


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer