vrijdag 28 maart 2014

Aval

AvalOnder aval verstaan we een soort borgstelling voor de gehele of gedeeltelijke betaling van een wissel, promesse of cheque op de vervaldag. In het algemeen geldt deze borgstelling voor de trekker, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat het een derde persoon (de geavaleerde) betreft.

Gebruikte begrippen in aval


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
borgstelling
  ... een borgstelling wordt ook wel borgtocht genoemd een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij die de borg wordt genoemd...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
promesse
  ... een promesse wordt ook wel orderbriefje of orderbiljet genoemd ondertekend en gedagtekend document waarin de ondertekenaar promittent onvoorwaardelijk belooft op...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer

Begrippen waar aval in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

avalist
  ... Met de avalist wordt degene bedoeld die voor aval heeft getekend voor de trekker betrokkene acceptant of een endossant...Lees meer
allonge
  ... Onder een allonge verstaan we een aanhangsel van een cheque of een wisselop dit aanhangsel worden endossementen en aval handtekeningen geplaatst...Lees meer