maandag 17 maart 2014

anticylisch beleid

Anticylisch beleidWe spreken van een anticylisch beleid als de centrale overheid een economisch beleid voert dat tegen de cyclus van de conjuntuur in gaat. Het is de bedoeling dat dit stabiliserend werkt op de economie. In tijd van hoogconjectuur gaat de overheid maatregelen nemen om de economie af te remmen.

Dit doet de overheid bijvoorbeeld door de bestedingen terug te dringen. Ook belastingverhoging behoort dan tot de middelen. Bij een laagconjunctuur wordt geprobeerd om te sturen door het opvoeren van de overheidsbestedingen en door lastenverlichting, zodat de consument wat meer te besteden heeft.

Gebruikte begrippen in anticylisch beleid


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
cyclus
  ... een cyclus is een zich herhalende beweging in de tijd waarbij bewegingen omhoog en omlaag elkaar afwisselen als we kijken...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
laagconjunctuur
  ... we spreken van een laagconjunctuur als de productie met een zeer laag percentage groeit of zelfs krimpt dan wel dat...Lees meer
lastenverlichting
  ... met de in de politiek zeer geliefde term lastenverlichting bedoelt men het verlagen van de belastingdruk en premies voor huishoudens...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
overheidsbestedingen
  ... de overheidsbestedingen zijn de som van de overheidsconsumptie en de overheidsinvesteringen...Lees meer