vrijdag 28 maart 2014

Altmann Z-scoremodel

Altmann Z-scoremodelHet Altmann Z-scoremodel is een rekenmethode uit de bedrijfseconomie waarmee de gezondheid van een bedrijf kan wordt beoordeeld ofwel wat exacter geformuleerd het insolventierisico van een bedrijf kan worden vastgesteld.

De berekening van het Altmann Z-scoremodel gebeurt op basis van een ingewikkelde formule. Hoe hoger de uitkomst (die Z-score wordt genoemd), hoe kleiner de kans dat een bedrijf insolvent raakt ofwel dat het bedrijf niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen en failliet gaat.


Gebruikte begrippen in altmann zscoremodel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
score
  ... een score is een onderdeel van een belegging een in american trust unit...Lees meer