donderdag 20 maart 2014

Afnemende meerproductie

Afnemende meerproductie

Onder de Afnemende meerproductie verstaan we het verschijnsel dat als één productiefactor sneller groeit dan andere dat dan niet alleen de productiviteit af kan nemen maar zelfs negatief kan worden.

Afnemende meerproductie komt vooral voor bij de productiefactor arbeid. Het toevoegen van mensen bij verder gelijkblijvende productiefactoren zal eerst een zekere groei tot gevolg hebben, dan stabiliseren en uiteindelijk zelfs af gaan nemen.

Meer mensen toevoegen zal dan geen enkele bijdrage aan het proces meer hebben. Sterker nog, het kan zelfs schadelijk zijn.

Gebruikte begrippen in afnemende meerproductie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
productiefactor arbeid
  ... onder de productiefactor arbeid verstaan we alle lichamelijke en geestelijke inspanningen die mensen verrichten en die ten dienste staat...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
productiviteit
  ... de productiviteit is de productieomvang gedeeld door de ingezette hoeveelheid van een productiefactor meestal gaat het om de arbeidsproductiviteit...Lees meer