woensdag 19 maart 2014

aandeel van derden

Aandeel van derdenVakjargon uit de wereld van bedrijfseconomie. Met een aandeel van derden bedoelt men de eigendomsverhoudingen in een holding dus in een bedrijf dat op zich weer uit meerdere ondergelegen bedrijven bestaat.

Met het aandeel van derden geeft men dat deel van het eigen vermogen van de dochterbedrijven aan dat niet in handen is van de holding ofwel de moedermaatschappij maar dat dus inderdaad eigendom van derde partijen is.

Gebruikte begrippen in aandeel van derden


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
moedermaatschappij
  ... een moedermaatschappij is een vorm van een holding maatschappij die naast het bepalen van het beleid waarnaar haar dochtermaatschappijen zich...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer