maandag 31 maart 2014

Keuzekarakter

KeuzekarakterDe term keuzekarakter komt uit de wereld van de derivaten.

Daar onderkennen we derivaten met een keuze karakter ofwel derivaten die ergens een recht op geven dat de houder al dan niet uit kan oefenen.

Een voorbeeld is een longpositie in optiebeleggers.

Naast deze derivaten met een keuzekarakter kennen we die met een verplichtend karakter.

Hierbij heeft de houder een verplichting op zich genomen, al dan niet tegen de ontvangst van een premie zoals bij opties.
Gebruikte begrippen in keuzekarakter


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

derivaten
  ... onder de handel in derivaten verstaan we niet zozeer de handel in aandelen obligaties valuta maar...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer