donderdag 20 maart 2014

Add-on

Add-onDe zogenaamde add-on is een Amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen. De term staat voor geld dat op een deposito mag worden bijgestort. Over het nu ontstane totaal wordt de eerder overeengekomen rente vergoed.

De hoofdsom van het deposito wordt dus door deze add-on verhoogd.

Gebruikte begrippen in add on


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

deposito
  ... op een depositio zetten is het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar add on in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

add on yield
  ... De add on yield is de standaard yield berekening voor vele geldmarkten hierbij neemt men het rentepercentage dat wordt...Lees meer
addon
  ... De zogenaamde add on is een amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen de term staat voor geld dat op...Lees meer