zondag 30 maart 2014

Speculatiemotief

SpeculatiemotiefHet Speculatiemotief is het motief voor het al dan niet aanhouden van kasgelden en andere primaire liquiditeiten uit hoofde van verwachtingen over de ontwikkeling van de rentevoet, koersen en prijzen
Gebruikte begrippen in speculatiemotief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

liquiditeiten
  ... onder liquiditeiten verstaan we contant geld spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer