donderdag 20 maart 2014

manipulatieve handelspatronen

manipulatieve handelspatronenOnder manipulatieve handelspatronen worden manieren van handelen verstaan die zouden kunnen wijzen op fraude op de financiële markten en die om die reden door de toezichthouders zoals de AFM in Nederland nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Voorbeelden van manipulatieve handelspatronen zijn de

wash trade,

collusion,

marking the close en de

abusive squeeze
Gebruikte begrippen in manipulatieve handelspatronen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

close
  ... de slotkoers ofwel slot of close is de koers die geldt op het moment dat de beurs gesloten wordt...Lees meer
fraude
  ... onder fraude verstaan we hier het bewust geven van een verkeerde voorstelling van zaken bij bedrijven adminstratie betalingen en dergelijke...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer

Begrippen waar manipulatieve handelspatronen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

washtrade
  ... een wash trade is een zinloze transactie tussen twee samenspannende partijen op de effectenbeurs bijvoorbeeld om aan te tonen...Lees meer