zondag 30 maart 2014

Box-Jenkins methode

Box-Jenkins methodeDe zogenaamde Box-Jenkins methode is een techniek voor de analyse en extrapolatie van tijdreeksen zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen.

Techniek ontwikkeld door G.E.P. Box and G.M. Jenkins, in hun boek Time Series Analysis: Forecasting and Control.

Zie ook Arima