dinsdag 25 maart 2014

Aanlappen

Aanlappen


Effectenmarkt

Met de term aanlappen bedoelt men op de effectenbeurs in de daar eigen terminologie gewoon het verkopen van effecten.

Aanlappen heeft geen negatieve ondertoon zoals soms wel eens gedacht wordt omdat men het verwart met het wel negatieve aansmeren.

Valutamarkt

Op de valutamarkt heeft aanlappen een andere betekenis. Daar staat de term voor het verkopen van vreemde valuta op de biedprijs van de bank die de prijs heeft gesteld. We vinden de term alleen terug in de professionele valutahandel

Vertalingen Aanlappen

Engels: "Yours!"

Gebruikte begrippen in aanlappen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
biedprijs
  ... de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
ondertoon
  ... de ondertoon van de beurs is in feite hetzelfde als de stemming waarbij we ervan uitgaan dat deze ondertoon gedurende...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
valutamarkt
  ... onder de valutamarkt of ook wel wisselmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer