maandag 17 maart 2014

Aflossingswinst obligatie

Aflossingswinst obligatieDe aflossingswinst is de winst die wordt behaald als een obligatie op een hogere koers wordt afgelost dan waar de obligatie ooit voor is gekocht. De meeste obligaties worden à pari ofwel op 100% afgelost.

Een belegger maakt winst wanneer hij de obligatie beneden pari ofwel onder de 100% heeft gekocht.

Het voordeel hiervan is vooral voor particuliere beleggers dat deze aflossingswinst in het algemeen belastingvrij geïnd kan worden. Door wat rekenwerk kan het daardoor interessant zijn om met obligaties met een lage couponrente te werken (die wel belast is) en te profiteren van het aflossen van de hoofdsom.