donderdag 20 maart 2014

Majoreren

MajorerenOnder majoreren verstaan we het het voor meer aandelen inschrijven op een emissie dan de inschrijver feitelijk wenst te ontvangen.

Dit doet men omdat verwacht wordt dat de desbetreffende emissie flink zal worden overtekend.

Door het majoreren hoopt de inschrijver bij de systematische toewijzing het bedrag aan effecten te ontvangen dat hij wenst.


Gebruikte begrippen in majoreren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
inschrijven
  ... onder inschrijven verstaan we het intekenen op een uitgifte emissie van aandelen of obligaties...Lees meer
inschrijver
  ... een inschrijver is een partij die inschrijft op een emissie daarmee te kennen gevend om aandelen uit deze emissie te...Lees meer
toewijzing
  ... onder de toewijzing verstaan we bij een emissie het aantal effecten dat de inschrijver tegen de emissiekoers moet kopen...Lees meer