maandag 31 maart 2014

Kredietkwaliteit

KredietkwaliteitDe kredietkwaliteit of de credit quality is de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van een obligatie gebaseerd op de financiële conditie van de onderneming.

Deze is vaak in de vorm van een code van een rating agency weergegeven.

Gebruikte begrippen in kredietkwaliteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer
rating agency
  ... een credit rating agency of korter rating agency is een instelling zoals standard &amp poor's fitch en moody's die...Lees meer

Begrippen waar kredietkwaliteit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kredietderivaat
  ... een kredietderivaat is een financieel instrument waarmee een partij die de protectiekoper wordt genoemd het kredietrisico op een andere partij...Lees meer