dinsdag 18 maart 2014

Fluisterkoers

FluisterkoersOnder het begrip fluisterkoers verstaan we een buiten de normale beurstijden tot stand gekomen koers.