dinsdag 18 maart 2014

Flitskapitaal

FlitskapitaalOnder flitskapitaal verstaan we grote bedragen die gebruikt worden om zeer kort lopende transacties (van enkele uren tot enkele dagen) mee uit te voeren.

We noemen flitskapitaal ook wel hot money of vluchtkapitaal


Gebruikte begrippen in flitskapitaal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

hot money
  ... onder hot money verstaan we tegoeden in een lokale of vreemde valuta die uiterst gevoelig zijn voor prijsveranderingen...Lees meer

Begrippen waar flitskapitaal in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vluchtkapitaal
  ... vluchtkapitaal is hetzelfde als flitskapitaal zie daar voor een verdere beschrijving...Lees meer
zwerfkapitaal
  ... onder zwerfkapitaal wat ook wel vluchtkapitaal of flitskapitaal genoemd wordt verstaan we geld of vermogen in een andere vorm dat wordt...Lees meer