dinsdag 18 maart 2014

fiscaal vermogen

fiscaal vermogenOnder het zogenaamd fiscaal vermogen verstaan we het totaal van bezittingen en verplichtingen zoals dat voor de vermogensbelasting moet worden opgegeven.
Gebruikte begrippen in fiscaal vermogen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vermogensbelasting
  ... onder vermogensbelasting verstaan we een belasting die geheven wordt over het vastgestelde fiscale vermogen verminderd met de van toepassing zijnde...Lees meer